Privacyverklaring

Privacyverklaring Gaël van Heijst          
Mei 2024 

Dit is mijn privacystatement. Ik – GAEL VAN HEIJST – handel gemakshalve onder de naam Gaël van Heijst, hierna: Gaël van Heijst. Gaël van Heijst is ingeschreven bij de Kamervan Koophandel onder nummer 84911662. In dit document wordt uitgelegd hoe ik omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens doet Gaël van Heijst dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  

Welke persoonsgegevens verwerkt Gaël van Heijst?
Gaël van Heijst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· IP-adres
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
· Locatiegegevens
· Gegevens over jouw activiteiten op deze website
· Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
· Lijst met contactgegevens van de klant via een app
· Internetbrowser en apparaat type
· Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?
Gaël van Heijst verwerkt jouw persoonsgegevens om:
· je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
· diensten af te leveren 
· jouw betaling af te kunnen handelen
· jouw gedrag op de website te analyseren en om daarmee de website te verbeteren
· te voldoen aan wettelijke verplichting

Hoelang bewaart Gaël van Heijst jouw persoonsgegevens?
Gaël van Heijst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Gaël van Heijst gebruikt
Gaël van Heijst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Hierdoor zorg ik ervoor dat de website naar behoren werkt en kan worden geoptimaliseerd. Bij je eerste bezoek aan de website: www.gaelvanheijst.nlinformeer ik je over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
In het geval van Gaël vanHeijst zijn dit:
· Calendly(calendly.com)
· Clarity(clarity.microsoft.com)
· Youtube(youtube.com) Bing(bing.com)

Voor meer informatie:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Heb je eerder toegestemd voor gegevensverwerking en wil je die toestemming nu intrekken of er bezwaar tegen maken? Geen probleem. Ook dit is altijd mogelijk.

Je kunt je verzoek voor inzage, aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@gaelvanheijst.nlIk reageer zo snel mogelijk, sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Wil je een klacht indienen? Dit is mogelijk bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gaël van Heijst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voorde uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken inmijn opdracht is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gaël van Heijst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Contactgegevens: Gaël van Heijst
info@gaelvanheijst.nl www.gaelvanheijst.nl